Hvad er Vidensfestival?

Sundheds- og Ældreområdet i Hjørring Kommune vil med Vidensfestivalen fra den 21. september sætte særligt fokus på demens, da det er en sygdom, som stadig flere får tæt ind på livet.

Enten fordi man får en demensdiagnose eller fordi man bliver pårørende til et menneske med demens.

Vi vil med Vidensfestivalen, gerne bryde tabuet om det at leve med demens ved at:

  • Udbrede viden om demens
  • Synliggøre mulighederne for at leve et trygt og aktivt liv med demens.
  • Gøre opmærksom på de mange kommunale- og foreningstilbud, der støtter op om  mennesker med demens og deres pårørende i og omkring Hjørring.

Vidensfestivalen afholdes i samarbejde med Myndighed Ældre Hjørring, Velfærdsteknologisk afdeling Hjørring, Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel (CKU), Frivilligcenter Hjørring, Hjørring Bibliotekerne, Alzheimersforeningen, Rådgivnings- og Aktivitetstilbud Vendsyssel, Ældresagen og MovieHouse Hjørring.