Lørdag den 14. april

Vidensfestivalen starter i Metropol fra kl. 10.00 - 15.00, hvor du vil få mulighed for at høre mere om demens i alle afskygninger. Du vil kunne høre fra:

  • Sundhedscenteret
  • Demenskonsulenterne
  • CKU Vendsyssel
  • Velfærdsteknologi
  • Alzheimerforeningen
  • Musikterapeuten
  • SAD (Særlige Aktivitetstilbud for Demensramte)
  • Køkkenområdet
  • CCBR - Center for Clinical and Basic Research (forskning i medicin til tidligt diagnosticerede demensramte)